Elektronické formuláře pro dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

Prohlášení o přístupnosti

Aplikace Elektronické formuláře splňuje zásady přístupnosti webových stránek pro osoby se zdravotním omezením i pravidla stanovená vyhláškou o přístupnosti. K některým pravidlům stanoveným vyhláškou platí následující upřesnění:

Internetový prohlížeč

Aplikace vyžaduje libovolný moderní internetový prohlížeč, který podporuje HTML5 a má zapnutou podporu cookies. Pro vyšší komfort práce doporučujeme ponechat zapnutou podporu CSS a JavaScriptu. Aplikace nepodporuje režim práce s vypnutými styly CSS, pokud je zároveň zapnuta podpora JavaScriptu.

Zabezpečení

Pro zabezpečení spojení používá aplikace šifrovaný protokol HTTPS. Ověření serveru je zajištěno serverovým certifikátem vydaným společností Thawte. Kořenový certifikát této certifikační autority je ve většině internetových prohlížečů předinstalován od dodavatele prohlížeče a servery podepsané tímto certifikátem jsou tak automaticky považovány za důvěryhodné. Důvěryhodnost a bezpečnost spojení můžete zpravidla (podle typu internetového prohlížeče) ověřit kliknutím na ikonu zabezpečení vedle adresního řádku prohlížeče.

Používání cookies

Aplikace používá cookies pouze jako technický identifikátor sezení, v cookies nejsou ukládány žádné osobní údaje. Cookies jsou platné pouze po dobu práce s aplikací, po odhlášení z aplikace nebo uzavření prohlížeče se cookies smažou.

Prohlížeč formulářů – dokumentů PDF

Pro zobrazení a vytištění formuláře je nutné mít nainstalován prohlížeč dokumentů PDF podporující formát PDF 1.4 nebo vyšší. Pokud prohlížeč PDF nainstalovaný nemáte, doporučujeme ke stažení Adobe Acrobat Reader.

Upozornění: Pro tisk formuláře používejte vždy příslušnou funkci vašeho PDF prohlížeče – k tisku formuláře nelze použít tisk celé stránky z internetového prohlížeče.

Elektronická podání

Vybrané formuláře je možné na úřad podat elektronicky. Elektronicky je možné podat pouze samotný formulář bez dalších příloh. Pro elektronické podání je nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Privátní klíč příslušný k certifikátu je nutné mít uložený v souboru na disku (obvykle s příponou pfx). Podpis privátním klíčem uloženým na čipové kartě nebo v systémovém úložišti certifikátů momentálně není podporován. Elektronické podání vyžaduje zapnutou podporu JavaScriptu ve webovém prohlížeči.

Elektronické podání je nutné podepsat uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS). Aby byla zaručena identita podepisující osoby, musí být kvalifikovaný certifikát vybaven Identifikátorem klienta MPSV (IK MPSV). V současné době poskytují příslušný kvalifikovaný certifikát s IK MPSV tyto společnosti:

Odeslání z datové schránky

Vybrané formuláře je také možné odeslat na úřad pomocí systému datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, s jehož pomocí můžete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace je v souladu se zákonem 300/2008 Sb. a plně nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

Pro odesílání formulářů z datové schránky nepotřebujete jako fyzická osoba vlastnit kvalifikovaný certifikát, který je nutný pro elektronické podání – pouze je nutné zažádat o (bezplatné) založení datové schránky. Postup zřízení datové schránky a další informace o datových schránkách jsou na informačním webu o datových schránkách