Elektronické formuláře pro dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

Seznam formulářů pro dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

Žádosti státní sociální podpory

Žádost o příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Žádost o porodné

Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte.

Žádosti pěstounské péče

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Odměna pěstouna se poskytuje osobě, které bylo svěřeno dítě do pěstounské péče.

Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při převzetí dítěte

Účelem příspěvku při převzetí dítěte je jednorázově přispět na nákup potřebných věcí pro dítě přicházející do náhradní rodinné péče.

Potvrzení

Potvrzení – doklady o příjmu

Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Doklad slouží jako příloha k žádosti o sociální příplatek, příspěvek na bydlení a porodné (U žádosti o porodné se datem přiznání dávky rozumí datum narození nebo převzetí dítěte). Doklad musí podat každá ze společně posuzovaných osob, která měla v příslušném rozhodném období alespoň jeden z příjmů uvedených v tomto tiskopisu. Jeden doklad přitom může sloužit současně jako příloha k několika žádostem.

Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku

Potvrzení slouží jako příloha k žádosti o rodičovský příspěvek, pokud máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem.

Doklad o výši nákladů na bydlení

Doklad slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na bydlení za každý byt, ve kterém byl žadatel v příslušném kalendářním čtvrtletí trvale hlášen.

Ostatní

Ostatní – hlášení změn

Přílohy

Evropské formuláře pro koordinaci rodinných dávek