Elektronické formuláře pro dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

Seznam formulářů pro dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

Žádosti státní sociální podpory

Žádosti pěstounské péče

Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte představuje nárok dítěte svěřeného do pěstounské péče. Příspěvek se poskytuje do dosažení zletilosti dítěte nebo nejdéle do 26 let, jestliže jde o nezaopatřené dítě, které trvale žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem.

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Odměna pěstouna se poskytuje osobě, které bylo svěřeno dítě do pěstounské péče.

Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při převzetí dítěte

Účelem příspěvku při převzetí dítěte je jednorázově přispět na nákup potřebných věcí pro dítě přicházející do náhradní rodinné péče.

Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti, pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil nezbytnou celkovou opravu osobního motorového vozidla. Podmínkou nároku dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost.

Potvrzení

Potvrzení – doklady o příjmu

Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Doklad slouží jako příloha k žádosti o sociální příplatek, příspěvek na bydlení a porodné (U žádosti o porodné se datem přiznání dávky rozumí datum narození nebo převzetí dítěte). Doklad musí podat každá ze společně posuzovaných osob, která měla v příslušném rozhodném období alespoň jeden z příjmů uvedených v tomto tiskopisu. Jeden doklad přitom může sloužit současně jako příloha k několika žádostem.

Doklad o výši ročního příjmu

Doklad slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě. Doklad musí podat každá ze společně posuzovaných osob, která měla v příslušném rozhodném období alespoň jeden z příjmů uvedených v tomto tiskopisu. Jeden doklad přitom může sloužit současně jako příloha k několika žádostem.

Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen

Doklad slouží jako příloha k Dokladu o výši ročního příjmu a k Dokladu o výši čtvrtletního příjmu za třetí čtvrtletí.

Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku

Potvrzení slouží jako příloha k žádosti o rodičovský příspěvek, pokud máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem.

Ostatní

Ostatní – hlášení změn

Přílohy

Evropské formuláře pro koordinaci rodinných dávek