Elektronické formuláře pro dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

Žádosti státní sociální podpory

Žádost o rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, nejdéle do 4 let. Příjem rodiče není testován.