Elektronické formuláře pro dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

Základní nápověda pro práci s aplikací

Hlavní stránka aplikace je rozdělena do tří hlavních částí:

V nabídce se vybírá požadovaná stránka, z nichž nejdůležitější je stránka umožňující výběr formuláře, kde jsou zobrazeny detailní informace o každém formuláři. Seznam formulářů slouží k rychlému výběru konkrétního formuláře. Pokud aplikace obsahuje více formulářů různého typu, jsou odkazy na formuláře zobrazeny ve formě stromu podle rozdělení do jednotlivých skupin formulářů.

Na každé stránce této aplikace se dole zobrazuje patička aplikace s odkazem na tuto nápovědu, e-mailovým kontaktem na technickou podporu aplikace a s aktuální verzí aplikace.

Vyplnění formuláře

Elektronický formulář je obdobou papírového formuláře, vyplnit můžete všechny údaje, které lze vyplnit v odpovídajícím papírovém formuláři. V současné verzi aplikace provádí pouze základní kontroly vyplnění formuláře, tzn. umožní vytisknout i formulář obsahující logické chyby. Pokud je část formuláře zašedlá a nelze ji editovat, znamená to, že příslušnou část formuláře není třeba vyplňovat (např. pokud zvolíte výplatu dávky na účet v ČR, zůstanou části formuláře týkající se výplaty na účet v zahraničí nebo výplaty složenkou nepřístupné).

Pro práci s celým formulářem (kontrola údajů, tisk, uložení) slouží nabídka Nástroje, která se v moderních internetových prohlížečích zobrazuje stále na pravé straně formuláře (prohlížeče s menším komfortem práce nabídku zobrazují na začátku formuláře). Přestože mají v moderních prohlížečích tzv. formulářové akce vzhled odkazů, nejedná se o pravé odkazy a nemusí s nimi fungovat některé rozšířené možnosti moderních prohlížečů, např. otevření do nového okna nebo nové záložky.

Aplikace provede před tiskem automaticky kontrolu formální správnosti zadaných údajů (např. formát rodného čísla, existence adresy, vyplnění povinných údajů apod.) Pokud je během kontroly nalezena jakákoli nesrovnalost, zobrazí se znovu editační formulář. V tomto formuláři jsou označeny a popsány problémy, které byly během kontroly údajů nalezeny. Problémy jsou rozděleny do několika kategorií podle závažnosti – chybychyba, které je nutné před tiskem opravit; varovánívarování, se kterými je možné formulář vytisknout, ale potřebné údaje bude nutné stejně doplnit následně rukou do vytištěného formuláře; a upozorněníupozornění, která mohou, ale nemusejí znamenat chybu (např. zadaná adresa nebyla nalezena v centrálním registru adres RÚIAN) – doporučujeme takový údaj ještě jednou zkontrolovat. Pokud ve formuláři nejsou žádné chybychyba a beze změny údajů znovu zvolíte tisk nebo uložení, zobrazí se varianta formuláře určená pro tisk (formát PDF).

Vyplňování adres

Ve většině případů postačí zadat obec, ulici a číslo popisné, resp. obec, případně část obce, a číslo popisné, pokud obec nemá ulice.

Příklady správně zadaných adres

 1. Běžná adresa:
  Obec:
  Praha
  Část obce:
   
  Ulice:
  Thámova
  Č.p.:
  396
  Č.orient.:
   
  PSČ:
   

  Zbylá pole jsou doplněna automaticky:

  Obec:
  Praha
  Část obce:
  Karlín
  Ulice:
  Thámova
  Č.p.:
  396
  Č.orient.:
  1
  PSČ:
  18600

  Všimněte si, prosím, že v poli Část obce, je vyplněn název části obce (Karlín), nikoliv její číselné označení (např. Praha 8). Pokud si nejste údajem Část obce jisti, můžete ponechat pole prázdné.

  Dále uvádíme příklady méně typických adres.

 2. Dům s evidenčním číslem (Kralupská č. ev. 2, Nelahozeves)
  Obec:
  Nelahozeves
  Část obce:
   
  Ulice:
  Kralupská
  Č.p.:
  E2
  Č.orient.:
   
  PSČ:
  27751
 3. Adresa neobsahuje ulici (Běstvina-Spačice 39)
  Obec:
  Běstvina
  Část obce:
  Spačice
  Ulice:
   
  Č.p.:
  39
  Č.orient.:
   
  PSČ:
  53843

Problémy při kontrole adresy

Adresy jsou ověřovány pomocí centrálního registru adres RÚIAN. Při kontrole mohou nastat následující chybové situace:

Tisk formuláře

prohlížeč dokumentů PDF se zvýrazněným tlačítkem pro tisk dokumentu Pro tisk formulářů nelze použít funkci Tisk internetového prohlížeče. Aby byla zachována schválená podoba formulářů, jsou formuláře pro tisk generovány jako dokumenty PDF. Pro tisk formuláře tedy potřebujete prohlížeč dokumentů PDF (viz Technické podmínky).

Po zobrazení dokumentu PDF přímo v okně internetového prohlížeče se ihned vyvolá dialog pro tisk dokumentu PDF (pokud tuto možnost prohlížeč PDF dokumentů podporuje). Pokud se dialog pro tisk nezobrazí, je nutné dokument PDF zobrazený uvnitř okna internetového prohlížeče vytisknout příkazem Tisk prohlížeče PDF, příkaz Tisk internetového prohlížeče nemusí fungovat podle očekávání. Při otevření dokumentu PDF v samostatném prohlížeči dokumentů PDF využijte pro tisk možností tohoto prohlížeče.

Vždy je třeba vyčkat na dokončení zobrazení formuláře v PDF prohlížeči a na případné zobrazení dialogu pro tisk (doba čekání závisí na rychlosti Vašeho počítače a především rychlosti připojení k internetu). Po vytištění formuláře lze pokračovat v práci pomocí výběru z nabídky akcí v internetovém prohlížeči.

Pro přizpůsobení okrajů formuláře schopnostem Vaší tiskárny při tisku z prohlížeče Adobe Reader nastavte v dialogu Tisk (Print) volbu Měřítko stránky (Page Scaling) na hodnotu Zmenšit podle okrajů tisku (Reduce to Printer Margins).

Ochrana osobních údajů

Tato aplikace neuchovává na serveru trvale žádné osobní údaje.Osobní údaje na serveru jsou uloženy pouze v operační paměti, a to pouze během práce uživatele s formulářem. Aplikace rovněž neukládá osobní údaje do počítače uživatele ani do cookies v prohlížeči. Cookies se používají pouze pro uložení číselného identifikátoru sezení během práce uživatele (identifikátor odlišuje jednotlivé s aplikací současně pracující uživatele). Veškerý přenos údajů zadaných uživatelem mezi počítačem uživatele a serverem probíhá šifrovanou komunikací protokolem HTTPS.


Technické podmínky pro používání aplikace (požadované vybavení) a prohlášení o přístupnosti aplikace pro osoby se zdravotním postižením jsou uvedeny na stránce Technické podmínky.