Elektronické formuláře pro služby zaměstnanosti

Seznam formulářů pro služby zaměstnanosti

Občan

Občan – zprostředkování zaměstnání

Žádost o zprostředkování zaměstnání

Pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání při ztrátě zaměstnání je třeba podat žádost o zprostředkování zaměstnání. Uchazečem o zaměstnání se může stát občan splňující podmínky pro zařazení do evidence a vedení v evidenci podle zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.).

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí uchazečům o zaměstnání v případě splnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.). Je potřeba o ni požádat podáním Žádosti o podporu v nezaměstnanosti, která obsahuje údaje o skutečnostech rozhodných pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Tyto skutečnosti je třeba doložit na úřadu práce příslušnými doklady (zápočtový list, doklad o výdělku apod.). Je třeba zároveň podat Žádost o zprostředkování zaměstnání.

Základní poučení uchazeče o zaměstnání

Dokument obsahující informace o právech a povinnostech uchazečů o zaměstnání, o podmínkách pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, o správním řízení a o podpoře v nezaměstnanosti (nárok na podporu, podpůrčí doba, výše nároku) podle zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.). Základní poučení slouží pro informativní účely, nic se v něm nevyplňuje.

Občan – pracovní rehabilitace

Občan – insolvence

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel – oznámení