Elektronické formuláře pro sociální služby a dávky osobám se zdravotním postižením

O aplikaci

Aplikace Elektronické formuláře pro sociální služby a dávky osobám se zdravotním postižením slouží k usnadnění komunikace s orgány státní správy a pověřenými úřady. Umožňuje vyplnění formulářů (žádostí a potvrzení) přímo na počítači, kontrolu zadaných údajů a následný tisk nebo uložení formuláře. Z aplikace je rovněž možné vytisknout či uložit prázdné formuláře. Vybrané formuláře je také možné podat elektronicky podepsané elektronickým podpisem vytvořeným na základě kvalifikovaného certifikátu nebo je možné je odeslat pomocí systému datových schránek. Požadavky pro uskutečnění elektronického podání jsou vypsány na stránce Technické podmínky v sekci Elektronická podání. Požadavky pro odeslání formuláře z datové schránky jsou popsány na stejné stránce v sekci Odeslání z datové schránky.

Požadavky na programové vybavení

Aplikace vyžaduje libovolný moderní internetový prohlížeč podporující HTML5 a zapnutou podporu cookies v prohlížeči. Pro vyšší komfort práce doporučujeme zapnutou podporou CSS a JavaScriptu. Pro tisk formulářů je nutný prohlížeč PDF dokumentů s podporou formátu PDF alespoň verze 1.4. Podrobnosti o požadavcích a seznam testovaných konfigurací najdete na stránce Technické podmínky – před prvním použitím aplikace doporučujeme tyto podmínky ověřit.

Pro zabezpečení spojení používá aplikace šifrovaný protokol HTTPS. Ověření serveru je zajištěno serverovým certifikátem vydaným společností Thawte. Kořenový certifikát této certifikační autority je ve většině internetových prohlížečů předinstalován od dodavatele prohlížeče a servery podepsané tímto certifikátem jsou tak automaticky považovány za důvěryhodné. Důvěryhodnost a bezpečnost spojení můžete zpravidla (podle typu internetového prohlížeče) ověřit kliknutím na ikonu zabezpečení vedle adresního řádku prohlížeče.

Pokud nebudete mít v prohlížeči naimportován výše uvedený certifikát, je při přístupu do zabezpečené části nutné na dotaz prohlížeče potvrdit, že důvěřujete předloženému certifikátu. Údaje pro ověření pravosti certifikátu naleznete také na stránce Technické podmínky v části Zabezpečení.

Ovládání aplikace

Před prvním použitím aplikace doporučujeme pročíst Nápovědu. Na stránce Výběr formuláře je ucelený přehled všech formulářů a potvrzení dostupných v této aplikaci s popisem formuláře. Pokud některý formulář existuje ve více variantách, je v přehledu uvedeno, kterou variantu formuláře použít ve kterém případě (např. období platnosti formuláře). Pro rychlou volbu známého formuláře lze navíc použít stručný seznam formulářů na každé úvodní stránce.

Po kliknutí na odkaz příslušného formuláře se zobrazí textová podoba formuláře určená k vyplňování. Pokud si přejete pouze vytisknout nebo uložit prázdný formulář, použijte odpovídající volbu v panelu Nástroje. V ostatních případech můžete začít vyplňovat formulář. Po celou dobu práce s formulářem je na pravé straně (v prohlížečích bez podpory CSS a DOM na začátku stránky) panel Nástroje. Kromě volby způsobu zpracování formuláře (tisk, uložení formuláře ve formátu PDF, uložení dat na místní disk) tento panel umožňuje rovněž rychlou navigaci po jednotlivých částech formuláře. Zároveň umožňuje návrat na Přehled všech formulářů nebo na Nápovědu – pozor, v takovém případě se rozepsaný formulář neuloží, doporučujeme proto otevírat tyto stránky v novém okně nebo záložce prohlížeče.

Některé formuláře mohou vyžadovat zadání relativně velkého množství údajů, jejichž odeslání a zpracování může nějakou dobu trvat – průběh zpracování můžete sledovat na ukazateli v prohlížeči (pokud prohlížeč průběh odesílání/přijímání stránky zobrazuje).

Tisk/uložení vyplněného formuláře

Aplikace provede před tiskem automaticky kontrolu formální správnosti zadaných údajů (např. formát rodného čísla, existence adresy, vyplnění povinných údajů apod.) Pokud je během kontroly nalezena jakákoli nesrovnalost, zobrazí se znovu editační formulář. V tomto formuláři jsou označeny a popsány problémy, které byly během kontroly údajů nalezeny. Problémy jsou rozděleny do několika kategorií podle závažnosti – chybychyba, které je nutné před tiskem opravit; varovánívarování, se kterými je možné formulář vytisknout, ale potřebné údaje bude nutné stejně doplnit následně rukou do vytištěného formuláře; a upozorněníupozornění, která mohou, ale nemusejí znamenat chybu (např. zadaná adresa nebyla nalezena v centrálním registru RÚIAN) – doporučujeme takový údaj ještě jednou zkontrolovat. Pokud ve formuláři nejsou žádné chybychyba a beze změny údajů znovu zvolíte tisk nebo uložení, zobrazí se varianta formuláře určená pro tisk (formát PDF).

Pro přizpůsobení okrajů formuláře schopnostem Vaší tiskárny při tisku z prohlížeče dokumentů PDF Adobe Reader nastavte v dialogu Tisk (Print) volbu Měřítko stránky (Page Scaling) na hodnotu Zmenšit podle okrajů tisku (Reduce to Printer Margins).

Uložení vyplněných údajů na místní disk a jejich znovupoužití

Pokud si chcete uložit rozepsaný formulář, případně očekáváte opakované vyplňování formuláře stejnými/podobnými údaji, můžete použít volbu Uložit vyplněné údaje. Tím se vytvoří soubor, který si můžete uložit na místní disk, disketu, flash disk apod. Později je možné data z tohoto souboru nahrát zpět do formuláře volbou Načíst uložené údaje.