Elektronické formuláře pro sociální služby a dávky osobám se zdravotním postižením

Doklady a potvrzení

Doklady o příjmu a majetku

Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky

Doklad slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě a příspěvek na bydlení k prokázání rozhodných příjmů společně posuzovaných osob. Na prohlášení musí být uvedena každá ze společně posuzovaných osob, která v příslušném rozhodném období neměla kromě rodičovského příspěvku, zaopatřovacího příspěvku a přídavku na dítě ani jeden z příjmů rozhodných pro přiznání výše uvedených dávek. Jedno prohlášení přitom může sloužit současně jako příloha k několika žádostem.

Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou

Doklad slouží jako příloha k Dokladu o výši ročního příjmu a k Dokladu o výši čtvrtletního příjmu, pokud jste příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti pobíral(a) od některé ze společně posuzovaných osob.

Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen

Doklad slouží jako příloha k Dokladu o výši ročního příjmu a k Dokladu o výši čtvrtletního příjmu za třetí čtvrtletí.

Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Doklad slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě (od rozhodného období 3. čtvrtletí 2017), příspěvek na bydlení a porodné (U žádosti o porodné se datem přiznání dávky rozumí datum narození nebo převzetí dítěte). Doklad musí podat každá ze společně posuzovaných osob, která měla v příslušném rozhodném období alespoň jeden z příjmů uvedených v tomto tiskopisu. Jeden doklad přitom může sloužit současně jako příloha k několika žádostem.